Når man taler om miljø og transport, handler det særligt om fire parametre:

  • Støj
  • Partikler
  • Kvælstofoxider (NOx)
  • CO2

Blandt disse relaterer miljøfordelene ved elbiler sig særligt til støj og CO2. Da der ikke sker forbrænding i en elbil, udleder den ikke CO2, når den kører. Alligevel ville det være forkert at påstå, at en elbil udleder 0 gr. CO2/km. Regnestykket er ikke så simpelt, fordi der udledes CO2, når der produceres strøm til elbilen.

Klimabelastningen afhænger af strømproduktionen

En elbils CO2-udslip skal beregnes på basis af, hvor meget strøm den bruger på at køre en km, og hvor meget CO2 der er udledt til produktionen af denne strøm. Er strømmen produceret på kul, vil CO2-udslippet være relativt højt. Er strømmen derimod produceret på vedvarende energi, vil det være 0.

Elbiler giver CO2-besparelse

Accepterer vi, at CO2-udslip ved dansk strømproduktion regnes med, og undlader vi at medregne CO2-udslippet ved benzin-/dieselproduktion, kan vi lave en sammenligning mellem CO2-udslippet for en elbil og for en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Denne beregning viser, at en elbil som tommelfinderregel ”udleder” mellem 40 og 60% mindre CO2 end en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Kører man årligt 17.000 km i en lille personbil, betyder det en årlig CO2-besparelse på over 700 kg.

Beregn din klimapåvirkning

Vil du have en idé om, hvor meget CO2 du kan spare klimaet for ved at skifte til elbil, kan du klikke på linket til økonomi- og CO2-beregneren.

Vedvarende energi øger besparelsen

Jo mere vedvarende energi fra eksempelvis vind og sol vi får ind i vores strømproduktion, jo bedre vil elbilen altså være for miljøet i forhold til de løsninger, vi kender i dag. Dertil kommer, at elbiler ikke udleder sundhedsskadelige partikler og støjer mindre, hvilket også gavner miljøet i blandt andet vores byer.