Elbiler: Miljø, modeller og vedlikehold

Her får du rede på alt du trenger å vite om elbiler: modeller, miljøaspektet, teknologi, service og reparasjon, og hva du trenger å tenke på om du skal gå til anskaffelse av et slikt kjøretøy.

Det finnes i dag en lang rekke ulike modeller av elbil, og de aller fleste store bilprodusenter har en eller flere modeller i omløp. Du kan finne elbiler i de fleste prisklasser, og hos dine favorittprodusenter. Blant de mest populære elbilmerkene finner vi Nissan, Mercedes, Tesla og Ford, og salget av deres modeller øker for hvert år. Tesla er kjent som pionerer i elbilbransjen, og tilbyr med sine biler en viss eksklusivitet. I tillegg har andre luksusmerker, som Jaguar, gitt ut sine modeller parallelt med andre merker som tilbyr modeller til en lavere pris.

Sammenlignet med tradisjonelle biler som går på diesel eller bensin, har elbilen en rekke miljøfordeler, for eksempel er lokal luftforurensning så å si fraværende, gjennom langt lavere utslipp av eksospartikler, hydrokarboner, karbongasser, ozon, tungmetaller, og varierende nitrogenoksider. Likevel må en trekke inn flere faktorer når man skal regne seg fram til utslippene fra en elbil, enn bare det som slippes ut gjennom kjøring. Man må huske på at strømmen som elbilen bruker for å fungere må produseres på et eller annet hvis. Når elbilen kobler seg på strømnettet for å lades opp, vil strømmen som beveger seg ut gjennom stikka og inn i batteriet komme fra en mer eller mindre miljøvennlig kilde. Dersom denne elektrisiteten genereres av for eksempel et teknologisk utdatert og ekstremt forurensende kullkraftverk, er miljøgevinsten relativt liten. På den andre siden kan strømmen komme fra vann eller vindkraftverk, og dermed bidra til en positiv, netto miljøgevinst.

Andre faktorer man må vurdere, er alle de utslippene som kan knyttes til produksjon og fabrikkering av selve elbilen og batterimotoren som sitter i den. En av de største faktorene her er for eksempel forurensende graving etter metaller, transport av teknologi og deler over lange distanser med fly og tungtransport, og energien som kreves for å drive selve bilfabrikken. Man kan med dette argumentere mot elbilens verdi som et utslippfritt kjøretøy, men man må huske på at disse faktorene like fullt gjelder for biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer. Det direkte utslippet av miljøfiendtlige gasser, støv og eksos fra kjøring kommer naturligvis i tillegg til produksjonskostnadene. Videre har elektriske motorer langt høyere konverteringseffekt av lagret energi til å drive kjøretøyet fremover, og dermed en større verdi i form av energiutnyttelsen. Til tross for enkelte faktorer som trekker ned elbilens verdi som et miljøvennlig kjøretøy, er det vel liten tvil om at teknologien som elbilen representerer er et riktig steg i en miljøvennlig retning.

Service og EU-kontroll på elbil

Det har vært mye diskusjon rundt EU-kontroll og elbiler. Inntill nylig fulgte man nøyaktig den samme sjekklisten som med biler med bensin eller dieselmotor. Heldigvis har inntoget av elbiler gjort at det er blitt utviklet egne kontrollpunkter for elbiler som undersøker de tingene som er særegent for denne biltypen. Man må følge samme intervall for de periodiske kjøretøykontrollene som med andre biler, men selve testen er som regel raskere. Prisen er derimot som oftest den samme.

Det har vært et taktskifte i utviklingen av elbiler. Selv om konseptet om en batteridrevet bil har eksistert i over hundre år og ulike modeller har ulik grad av suksess, er det ikke før de siste 15 årene at elbilen virkelig har fått grep på veien. Firmaet Tesla Motors har vært pionerer i så måte, og brakt elbilens relevans tilbake i samfunnet.

Dersom du vurderer å gå til anskaffelse av elbil, er det et par ting du bør huske på. For det første bør du tilrettelegge for at bilen kan lades når den står parkert ved ditt hjem. Det finnes flere løsninger for lading hjemme, både vanlig lading og hurtiglading. Disse kommer naturlig nok til ulike priser, men gjør at du kan velge den som passer til ditt behov. For det andre kan det være lurt å finne ut hvor det finnes ladestasjoner i ditt område, slik at du ikke er avhengig av å dra hjem for å lade bilen i en nødssituasjon. For det tredje går det an å avtale med ditt strømselskap at du får en lavere timepris på strømmen i det tidsvinduet bilen står til lading.

Når det gjelder service kan det være klokt å levere bilen til ditt merkeverksted. Disse har ekspertise på akkurat den modellen du har, og slik sett er du sikret et godt resultat når bilen omsider trenger vedlikehold eller reparasjon. Det som er lurt å huske på om du vurderer å kjøpe elbil, er at den generelt sett er mindre utsatt for skadede og slitte deler, da en elmotor har langt færre bevegelige deler enn en tradisjonell forbrenningsmotor.