Fakta om elbiler

Der er både fordele og ulemper ved elbiler afhængig af ens individuelle prioriteter og præferencer. Når du skal vurdere, om en elbil er noget for dig, er det derfor vigtigt, at du baserer dit valg på korrekt information.

Fem sejlivede myter

Undervejs i dine overvejelser vil du sikkert støde på udsagn om elbiler, som du skal forholde dig til. På denne side har vi udvalgt nogle eksempler og giver et bud på, hvad der er fakta om elbiler.

1. Elbiler forurener lige så meget som almindelige biler.
2. Man kan ikke holde varmen i en elbil om vinteren.
3. Elbiler kan reelt ikke køre mere end 60 km på en opladning.
4. En elbil er ikke en ”rigtig” bil.
5. Elbiler er alt for dyre.

1. Elbiler forurener lige så meget som almindelige biler
Dette udsagn er oftest baseret på en betragtning om, at der udledes CO2 i forbindelse med produktion af strøm til elbilen, og at CO2-udledningen derfor blot er ”flyttet” fra udstødningsrøret til skorstenene på de kulkraftfyrede kraftværker.

Dette udsagn kan ikke bekræftes baseret på danske tal:
En lille elbil bruger f.eks. ca. 160 Wh strøm pr. km. (inkl. diverse tab i forbindelse med opladning m.v.). Det gennemsnitlige CO2-udslip ved strømproduktion i Danmark var ifølge Energinet.dk i 2011 på 0,378 g/Wh. Samlet giver det et CO2-udslip på 160 * 0,378 = 60,5 g/km.

Til sammenligning udleder en benzinbil af tilsvarende størrelse 103 g/km i følge Trafikstyrelsen ”Hvor langt på literen”.

På den måde kan man konkludere, at CO2-udslippet ved kørsel i elbil i Danmark er lavere end udslippet fra en bil med forbrændingsmotor af tilsvarende størrelse. Reelt vil der være tale om, at elbilen ”udleder” 40 – 60% mindre CO2 end tilsvarende biler med forbrændingsmotor. CO2-reduktionen vil desuden stige i takt med, at vedvarende energi kommer til at udgøre en større og større del af strømproduktionen, og i takt med at opladningen bliver mere ”intelligent”, så den i højere grad foregår i de perioder, hvor den vedvarende energi udgør en stor del af strømproduktionen.

Det skal dog bemærkes, at der pt. ikke er faste standarder for, hvordan man sammenligner det samlede CO2-udslip for hhv. elbiler og benzin-/dieselbiler. Vil du vide mere, så læs eksempelvis om begrebet ”Well-to-Wheel” og meget andet om elbiler på Wikipedia - Electric car (på engelsk)

2. Man kan ikke holde varmen i en elbil om vinteren
En elbil kan ikke gøre brug af overskudsvarmen fra forbrændingsprocessen, sådan som en benzin-/dieselbil kan. Med mindre elbilen er udstyret med en ekstra benzinvarmer, bruger den strøm fra batteriet til at lave kabinevarme. Nogle af de tidlige elbiler var udstyret med så dårligt et varmesystem, at det kunne være problematisk at varme bilen op på en dansk vinterdag.

Nyere elbiler fra etablerede bilmærker har ikke det problem i samme grad. Man skal dog være opmærksom på, at så længe man bruger strøm til at lave varme under kørsel, forringer man elbilens rækkevidde. Der er derfor vigtigt at undersøge om elbilens rækkevidde er tilstrækkelig til at dække ens behov selv på en kold dag.

Heldigvis udvikles der løbende nye og mere effektive varmeløsninger til elbilen, og problemet med at holde varmen i en elbil bliver dermed mindre og mindre.


3. Elbiler kan reelt ikke køre mere end 60 km på en opladning
Ligesom man kender det fra benzin-/dieselbiler, fastsættes elbilers teoretiske rækkevidde af et uafhængigt prøvningslaboratorium. Det er dog sjældent muligt at opnå den teoretiske rækkevidde i praksis. Mange faktorer kan påvirke rækkevidden negativt (høj hastighed, behov for kabinevarme, frisk kørestil, lave temperaturer m.m.).

Man bør altså ikke købe en elbil med en teoretisk rækkevidde, der kun lige kan dække ens praktiske behov. Som en meget grov tommelfingerregel anbefales det, at dit praktiske kørselsbehov mellem opladninger ikke overstiger mere end ca. 50-60% af den teoretiske rækkevidde for den elbil, du overvejer. Hvis dit kørselsbehov mellem opladninger er f.eks. 90 km., bør din elbil ikke have en teoretisk rækkevidde på meget under 180 km. Det behov vil flere nye elbiler dog også kunne dække.

4. En elbiler er ikke en ”rigtig” bil
Der er elementer af sandhed i dette udsagn. En elbil er som udgangspunkt ikke i stand til at matche benzin-/dieselbiler på rækkevidde og topfart. Men derudover er det svært at finde belæg for udsagnet.

I forhold til sikkerhed er moderne elbiler fra anerkendte producenter generelt på niveau med sammenlignelige benzin-/dieselbiler. Kvalitetsoplevelsen er også på samme niveau, og køreoplevelsen er på nogle områder bedre. De fleste oplever, at en elbil accelererer meget fint, at støjniveauet specielt ved lave hastigheder er markant lavere, og at det er behageligt at køre uden at skulle skifte gear. Alt i alt kan man ikke længere tale om, at elbiler ikke er ”rigtige” biler.

5. Elbiler er alt for dyre
Det er korrekt, at nogle elbiler – på trods af fritagelsen fra registreringsafgift – kan være dyrere at købe end tilsvarende benzin-/dieselbiler. Hvis man ser på de samlede købs- og ejerskabsomkostninger, kan billedet dog være et andet. Som en tommelfingerregel er elbiler nemlig billigere at køre i og billigere at vedligeholde/servicere end tilsvarende benzin-/dieselbiler.

I nogle tilfælde kan det også være billigere at forsikre en elbil. Flere og flere oplever derfor, at det faktisk kan betale sig at køre i elbil – om end der ikke er tale om store besparelser pt. Og så må der i øvrigt tages forbehold for en stor post på elbil-budgettet: nemlig hvor meget elbilen er værd, når den skal skiftes ud – her mangler der fortsat et pålideligt datagrundlag. Om det vil være billigere at køre i elbil for dig, vil afhænge af en konkret beregning. Få et fingerpeg ved at tage testen.

Senest opdateret: Fredag, 10. oktober 2014

Er du elbil-parat?

Tag testen og find ud af, hvilken elbil der passer bedst til dig.
Start test

Relevante links:

Energinet.dk

Trafikstyrelsen: "Hvor langt på literen"

Dansk Elbillalliance: "10 punkterede myter om elbiler"

Wikipedia: Electric car (på engelsk)