Andre miljøfaktorer

Ud over den CO2, der udledes, når der produceres strøm til elbilen, påvirker elbilen også miljøet på en række andre områder. De er beskrevet kort på denne side. Hvis du vil vide mere, kan du følge et af de links, der er listet til højre.

Produktion af elbilen

Produktionen af elbilen og skrotningsprocessen, når elbilen er udtjent, påvirker miljøet. Der er ikke muligt at afgøre ud fra den viden, vi har i dag, om denne påvirkning er større eller mindre end for tilsvarende benzin-/dieselbiler.

Kvælstofoxider og partikler

Når en elbil kører, udleder den ikke CO2. Men det er lige så vigtigt, at den heller ikke udleder de kvælstofoxider (NOx), vi kender fra specielt dieselbiler, eller sundhedsskadelige partikler fra forbrænding, som er kilder til luftvejs- og hjertekarsygdomme.

En elbil udleder dog, ligesom andre biler, partikler fra dæk og bremser. Udledningen af partikler fra bremserne er dog mindre på en elbil, da man typisk bruger bremserne mindre og i stedet får bremsekraften via regenerativ bremsning. Det betyder, at en generator bruges til at lade batteriet og samtidig nedbremser elbilen.

Elbilens batteri

Kigger man specifikt på de miljøpåvirkninger, der er relateret til elbilens batteri, viser nyere undersøgelser, at den lithium-ion teknologi, der benyttes i elbilbatterier, påvirker miljøet mindre end mange andre former for batteriteknologier. Der sker stadig en miljøpåvirkning i forbindelse med produktion og transport af elbilbatterierne, men det er ikke muligt at afgøre ud fra den viden, vi har i dag, om denne påvirkning er stor eller lille i forhold til alternativerne. Til gengæld kan man slå fast, at en meget stor del af et elbilbatteri kan genanvendes, når det engang er udtjent.

Senest opdateret: Fredag, 10. oktober 2014

Relevante links:

Hvilke stoffer forurener luften?
Astma- Allergi Danmark

Choosing the right batteries for the future.
Science Daily (på engelsk)

What are the environmental impacts of electric car batteries?
Curiosity.com (på engelsk)

Trafikkens forurening.
Det økologiske råd